el-GRen-GB
OK
Σύνδεση στο rs.net
 >  Εταιρία > Gruntdvig-Multimedia

Γενικά

Η Redsharp Solutions συμμετείχε μαζί με ένα δίκτυο εταίρων από την Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία σε μια εγκεκριμένη σύμπραξη  στα πλαίσια του Grundtvig. Ο τίτλος του έργου ήταν «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων- Multimedia» με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής δικτύωσης, την ανταλλαγή  πληροφοριών που αφορούν την εκπαίδευση και  τις ίσες ευκαιρίες καθώς  και  την πρόσβαση στη γνώση, με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, καθώς και ευέλικτων πολυμεσικών προσεγγίσεων που βασίζονται και εύκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων, και την προώθηση μιας βιώσιμης ψηφιακής κοινωνίας.


Συνολικά, η σύμπραξη είχε πολύ θετικά αποτελέσματα για την εταιρία μας. Σήμερα, περισσότερα από 90 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας χρησιμοποιούν το λογισμικό μας, προσφέροντας περισσότερες από το 70% της συνολικής επαγγελματικής κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της εξέλιξης, αυτή η σύμπραξη και τα αποτελέσματά της μας οδήγησαν στην απόφαση να κάνουμε το λογισμικό και τις υπηρεσίες μας να υιοθετήσουν σύγχρονη και ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (σε αντίθεση με την κλασική εκπαίδευση στην τάξη ενός ΚΕΚ). Αφού μοιραστήκαμε την εμπειρία των άλλων επαγγελματιών στον τομέα, εξετάζουμε κάθε διαφορετική πλατφόρμα εκμάθησης που είναι διαθέσιμη σήμερα. Η εκπαιδευτική σύμπραξη μας πρόσφερε μια μεγάλη εμπειρία και γνώση στον κόσμο της μάθησης.

Ειδικότερα,

 • Έχουμε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούμε το facebook και να αναπτύσσουμε  με αυτό. Single sign-in από λογαριασμό facebook, μηνύματα στο facebook που εμφανίζονται σε ιστότοπο, συγχρονισμός εκδήλωσης με δραστηριότητες των υποψηφίων ανέργων και καταρτιζομένων με τις εταιρίες που προσφέρουν εργασία.
 • Έχουμε ξεκινήσει την έρευνα σχετικά με την ένταξη Huddle που θα μπορούσε να εξυπηρετεί ως πρόσθετο στην διαδικασία κατάρτισης.
 • Ξεκινήσαμε την ανάπτυξη λογισμικού για την ιστότοπο (portal), προκειμένου να προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για κινητές συσκευές (smartphones, δισκία)
 • Προσανατολιζόμαστε  στο να κάνουμε την λύση ERP πιο «φορητή», αναπτύσσοντας  μερικά βασικά στοιχεία, όπως έξυπνες εφαρμογές (thin clients) για κινητές συσκευές. Για αυτόν τον λόγο ειδικά, προσλάβαμε και έναν επιπλέον άνθρωπο υψηλού επιστημονικού επιπέδου (Phd).
 • Σχεδιάζουμε την αναδιοργάνωση του συστήματος ERP, προκειμένου να γίνει πολύγλωσσο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε στις διεθνείς αγορές.

Εταίροι Redsharp - Σύμπραξης

Αποτελέσματα αξιολόγησης πολυμεσικών πλατφόρμων εκπαίδευσης

Ευκολία πλατφόρμας στη χρήση

Χρησιμοποίησα την πλατόφορμα για διάχυση της πληροφορίας

Χρησιμοποίησα την πλατφόρμα για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο

Η πλατφόρμα αυτή ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση και τον διαπολιτισμικό διάλογο

Η πλατφόρα είχε καλή σχέση αξίας/κόστους

Αποτελέσματα/Επιπτώσεις/Συμπέρασμα Σύμπραξης

Επίπτωση σύμπραξης σε μαθητές/εκπαιδευόμενους
 • Ενίσχυση γνώσης ξένης γλώσσας – Πολύ
 • Ενίσχυση ΤΠΕ δεξιοτήτων – Πολύ
 • Αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες  – Πολύ
 • Αυξημένο κίνητρο - Πολύ
 • Αυξημένη αυτοπεποίθηση – Πάρα  πολύ
 • Αυξημένη γνώση για τις χώρες/κουλτούρες συμμετεχόντων – Πάρα πολύ


Επίπτωση σύμπραξης σε προσωπικό/εκπαιδευτές
 • Ενίσχυση γνώσης ξένης γλώσσας – Μέτρια
 • Ενίσχυση παιδαγωγικών δεξιοτήτων – Λίγο
 • Αυξημένο κίνητρο – Πολύ
 • Αύξηση ικανότητας διαχείρισης έργων – Πάρα  πολύ
 • Αυξημένη γνώση για τις χώρες/κουλτούρες συμμετεχόντων – Πάρα πολύ


Επίπτωση σύμπραξης στον οργανισμό
 • Αλλαγές στο πρόγραμμα εκπαίδευσης – Πολύ
 • Αλλαγές στην εσωτερική διοργάνωση  – Μέτρια
 • Αυξημένη υποστήριξη στην διαχείριση του οργανισμού – Μέτρια
 • Αύξηση συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού  – Πολύ
 • Αυξημένη γνώση για τις χώρες/κουλτούρες συμμετεχόντων – Πάρα πολύ
Επίπτωση σύμπραξης στην τοπική κοινωνία
 • Αύξηση υποστήριξης και συμμετοχής των μελών της οικογένειας – Καθόλου
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους τοπικούς οργανισμούς – Λίγο
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες τοπικές εταιρίες – Λίγο
 • Ενίσχυση υποστήριξης και συμμετοχής άλλων τοπικών φορέων - Λίγο

Βιωσιμότητα

Η εκπαιδευτική σύμπραξη κατέληξε στο γενικό συμπέρασμα ότι η δια βίου μάθηση πρέπει να υποστηριχθεί στην «ψηφιακή» κοινωνία. Οι πλατφόρμες που δοκιμάστηκαν και συζητήθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής μας συνεργασίας, συνειδητοποίησαν το γεγονός ότι η χρήση των πολυμέσων και χρήση online περιεχομένου μέσω internet, μπορούν να φτάσουν στην πλειοψηφία των μαθητών, ανεξαρτήτως της γεωγραφική τους θέσης, της διαθεσιμότητας χρόνου, του εκπαιδευτικού υπόβαθρου ή εμπειρίας.  Άρα, έχοντας αυτή την πρώτη ανάλυση, τα συμπεράσματα αλλά και τα πρωτογενή αποτελέσματα της σύμπραξης μάθησης, εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ιδρύματα κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη, μπορούν να τα αξιοποιήσουν.

Αρχικά, συνεχίζοντας την έρευνα και σε μεγαλύτερο βάθος, σχετικά με την αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών μάθησης αλλά και ηλεκτρονικών πλατφορμών e-learning. Περισσότερες συνεργασίες θα προκύψουν έτσι με περισσότερη διάχυση τεχνογνωσίας και απαιτήσεων άρα το δίκτυο γνώσης και μάθησης ενηλίκων θα μεγαλώσει. 
Κατά δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κάποιοι φορείς μεγαλύτερης δυναμικής και εμβέλειας, θα μπορούσαν να αναπτύξουν μια νέα πλατφόρμα μάθησης, που να ενσωματώνει όλα θετικά ευρήματα της συνεργασίας και να αξιοποιηθεί αναλόγως, είτε εμπορικά, είτε ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα για μετέπειτα αξιοποίηση από φορείς μάθησης. Στον συνεχώς αναπτυσσόμενο «ψηφιακό κόσμο», παρουσιάζονται νέες προκλήσεις, όπως οι φορητές συσκευές (smartphones, ταμπλέτες) η ακόμα και νεότερες (όπως τα smart internet TVs). Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό και μαθησιακό κόσμο, παρουσιάζονται επίσης νέες προκλήσεις και νέες ανάγκες. 

Συνεπώς, τα αποτελέσματα της σύμπραξης αυτής μπορούν να γίνουν το κίνητρο για τις ενέργειες που προαναφέρθηκαν αλλά και η αρχή για την εξέλιξη μιας μεγαλύτερης σε μέγεθος σύμπραξης μάθησης.


Άλλο υλικό


Φωτογραφίες και άλλο υλικό διαθέσιμο στο rs.net